چهارمین نشست خبری فیلم‌های بخش بین‌الملل جشنواره مقاومت (۸ آذر ۹۷)

چهارمین نشست خبری فیلم‌های بخش بین‌الملل با حضور ماهش نارایانان کارگردان فیلم «تیک آف» از هند، اسامه عبید و رواد الامین کارگردانان فیلم «مبنی 125» از لبنان برگزار شد - عکاس: سحر قریب.