نشست نقد و بررسی فیلم «صدای منو میشنوید؟» در سینما فلسطین (۸ آذر ۹۷)

نشست نقد و بررسی فیلم «صدای منو میشنوید؟» با اجرای محمود گبرلو با حضور صادق پروین آشتیانی در سینما فلسطین برگزار شد - عکاس: سحر قریب.