آئین رونمایی از دومین مجموعه آثار برگزیده سینمای مقاومت(مهر 95)