کارگاه آموزشی تخصصی "سینمای مقاومت" با حضور حجت الاسلام کریمیان در روز پنجم (جشنواره چهاردهم)