مراسم رونمایی از پوسترهای سیزدهمین جشنواره فیلم مقاومت(1393)