سومین نشست خبری میهمانان بین الملل در جشنواره مقاومت (جشنواره چهاردهم)