مراسم افتتاحیه سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت(1393)