فیلم انمیشن کوتاه عنکبوت روایتی استعار گونه از سرزمین اشغالی است که با گیر افتادن مورچه ای در میم کلمه صهیونیسم به مثابه اشغال منطقه ای از فلسطین موجب اتحاد دیگرمورچه ها شده و اشغال گران را چون تکه کاغذی محو می کنن و مورچه کوچک که در حصار میم صهیونیسم گیر

کارگردان : حسین نظری
تهیه کننده: بسیج هنرمندان یزد
بازیگران