کمال زرد آلو نام یکی از رزمندگانی است که در جبهه به دیگران زردآلو می دهد و در شب شهادتش به فرمانده خود زردآلو تعارف می کند او پلاک خود را به او می دهد سالها بعد بخاطر درخت زردالو محل شهادتش کشف می شود...

کارگردان : محمد زرین قلم
نویسنده: علیرضا آقایی
تدوین: محمد زرین قلم
بازیگران