امواج پر تلاطم خلیج فارس، در اوج یا فرود بگویند خلیج فارس

کارگردان : حسن علیرضایی
تهیه کننده: حسن علیرضایی
نویسنده: حسن علیرضایی
سال ساخت :۱۳۹۱
تدوین: جواد نصر
مدیر تولید : اعظم لطفی
موسیقی : کاوه کریمیان
بازیگران