پیرمردی در لحظه تحویل سال نو که برف سنگینی در کوههای ماسوله باریده به سختی خود را به پائین می رساند و...

کارگردان : مجتبی کوه کن
تهیه کننده: مجتبی کوه کن
نویسنده: مجتبی کوه کن
سال ساخت :۱۳۹۲
تدوین: امیر کوه کن
فیلم بردار: مهدی کوه کن
مدیر تولید : محمدرضا خورشیدی
بازیگران