دوره سیزدهم > کوتاه داستانی,

پشت پرچین خاطره ها

حنانه وارد خانه شده و کفش جفتی خریده که یک لنگه آن را می پوشد و لنگه دیگر که نمی تواند بپوشد ...

کارگردان : امین پارسا، جواد پارسا
تهیه کننده: جواد پارسا
نویسنده: امین پارسا
سال ساخت :1391
تدوین: ایمان پارسا
فیلم بردار: امین پارسا
طراح صحنه : نیما عسکری مقدم
طراح لباس : محمدصادق مرادی
مدیر تولید : جواد پارسا
بازیگران
قاسم بیگلری