چشم پزشکی برای ویزیت رایگان به روستای محرومی وارد می شود. در بدو ورود او با کودکی که جوجه رنگ می کند آشنا می شود. کودک قبول می کند دستیاری دکتر را برای یک روز قبول کند. آنها همراه هم به دیدن بیماران می روند که باعث تاثیر بر روی دکتر می شود ...

کارگردان : داود جلیلی
تهیه کننده: انجمن سینمایی جوانان ایران- قم
نویسنده: مهناز همتیان
سال ساخت :1392
تدوین: سلمان ابوطالبی
فیلم بردار: سلمان ابوطالبی
طراح صحنه : محبوبه موسوی نیا
طراح لباس : محمد جعفری
بازیگران
جعفر محمدی، امیر حسین تجربه کار