نوجوانی به علت بیماری پدر که یادگار جنگ است مشکلات زیادی را پشت سر می گذارد و در نهایت باز هم فداکاری پدر به کمک دختر می آید ...

کارگردان : روح اله اکبری
تهیه کننده: P
سال ساخت :1393
تدوین: فریدون رضایی
فیلم بردار: حمید مهرافروز
بازیگران