مونس پس از شنیدن خبر شهادت (حمد الله) برادر جاوید الاثر ش مسئولیت انتقال این خبر به مادرش رابه عهده می گیرد . چشم انتظاری دراز مدت مادروبیماری قلبیش این مسئله را برای مونس دشوار می سازد و....

کارگردان : فرشاد صالحی
تهیه کننده: فرشاد صالحی
نویسنده: فرشاد صالحی
سال ساخت :۱۳۹۳
تدوین: احسان ایزدی
فیلم بردار: محمد قلی پور
بازیگران