زنی روستایی شوهرش چند سالیست به جبهه رفته و مفقود است حالا خودش پولی که از حصیر بافی به دست می آورد به جبهه می فرستد و مشوق جوانان برای رفتن به جبهه است تا اینکه پسر نوجوانش نیز می خواهد به جبهه برود که زن مخالفت کرده و...

کارگردان : حجت دهقان
تهیه کننده: عباس سالاری
نویسنده: حجت دهقان
سال ساخت :۱۳۹۳
تدوین: حجت دهقان
فیلم بردار: حجت دهقان
مدیر تولید : فضل میرزایی
بازیگران
اکبر کهور آبادی