نامه فرزند شهیدی پس از سالها به دست مادرش می رسد ...

کارگردان : ایرج نوروزی
تهیه کننده: ایرج نوروزی
نویسنده: ایرج نوروزی
سال ساخت :1392
تدوین: ایرج نوروزی
فیلم بردار: علی رضوانی
مدیر تولید : حسن تولیده
بازیگران
حسن تولیده، محمد شجاعی، ثریا شیرزادی، وحیده سهیلی زاده