رزمنده ای در حال گریز از آتش توپ و تانک دشمن است که ...

بازیگران
عباس نادریان، لیلا اسماعیلی