دوره چهاردهم > سینمایی,

ایستاده در غبار

احمد که عصیان نوجوانی اش را در سکوت گذرانده، فرمانده لشگری می شود که باید در دروازه های خرمشهر با دشمن بجنگند اما سرنوشت او فرسنگ ها دور از مرز ایران رقم می خورد

فیلم بردار: هادی بهروز
طراح لباس : محمد رضا شجاعی
مدیر تولید : محمود محمد طائمه
جلوه های ویژه : ایمان کرمیان
بازیگران
هادی حجازی فر / امیرحسین هاشمی / ابراهیم امینی / عماد محمدی