حیدر ذبیحی سرتیم حفاظت ، در استانه بازنشستگی است اما یک حادثه در هنگام ماموریت به بحرانی عمیق در روابط خانوادگی ، شغلی و زندگی او بدل می شود ...

بازیگران
پرویز پرستویی - مریلا زارعی - شیلا خداداد - بابک حمیدیان - پریوش نظریه - فرهاد قائمیان - محمد حاتمی - محمود غزیزی - پدرام شریفی - دیبا زاهدی