دوره چهاردهم > سینمایی,

تا آمدن احمد

احمد از رزمندگان دفاع مقدس می باشد و قرار است برای عروسی خواهرش به جزیره خارک برگردد.

فیلم بردار: فریدون شیردل
طراح لباس : علی نصیری نیا
مدیر تولید : پرهام دلدار
جلوه های ویژه : فرید ناظرفصیحی
بازیگران
افسر اسدی-مهدی فقیه-پرهام دلدار-ونوس حسن کانلی-بهرام ابراهیمی و...