این فیلم برشی است از زندگی شهید سرلشکر خلبان علیرضا یاسینی بین سالهای 59 تا 73.در یک عملیات برون مرزی هواپیمای او بخاطر اصابت موشک نزدیک بصره سقوط میکند.یک شیعه عراقی بنام عبدالرزاق او را به خانه میبرد تا در موقعیتی مناسب به نیروهای ایرانی تحویل بدهد ولی روز بعد مردی بنام ابو عباس با باندش وارد ماجرا میشود او میخواهد به هر قیمت یاسینی را با خود ببرد چونکه قرار است با بعثیها در ازاء آزادی تنها پسرش که در آستانه اعدام در ابوغریب است معامله کند

فیلم بردار: ایین ایرانی
طراح لباس : رضا قادری فر
مدیر تولید : عباس حیدری
جلوه های ویژه : محمد مهدی زرین پور
بازیگران
ساسان جاهدین محمدی.عباس جوادی.منوچهر سلطانی.بنیامین معین کیا.مجید فیلی.مهدی جلالی.مارال حداد