یکی از جوانان عشایر بختیاری با خودروی شخصی خود برای انتقال شهید عشایر که پس از بیست و پنج سال در تفحص پیدا شده راهی مناطق مرزی می‌شود و در راه برگشت با برخورد به قاچاقیان عتیقه به شهادت می‌رسد.

بازیگران
سیروس همتی - هنگامه کوچکی - محمد رضا داوود نژاد - امیر نوری - محمد حسینی - علی مقدم - محمد قمرزاده - مهدی رکینی