در حمله نظامی رژیم بعثی عراق به روستاهای جنوب، جوانی بسیجی 2 کودک و یک دختر را از کشته شدن نجات می دهد و خود به درجه رفیع شهادت نایل می شود

فیلم بردار: هومن سلماسی
طراح لباس : کیوان ذوالفقاری
مدیر تولید : محمد عفراوی
جلوه های ویژه : شهروز وظیفه شناس
بازیگران
مهدی سلوکی . دنیا حیدری سیروس کهوری نژاد . علی ربیعی . مهوش افشار پناه و ...