دوره هشتم > سینمایی,

تفنگ کهنه

یک دهکده فرانسه در اشغال نازی هاست یک دکتر که در بیمارستان شاهد آزار و شکنجه زخمی های فرانسوی توسط نازی هاست تصمیم می گیرد که با نازیها بجنگد . او با تفنگی که از قبل مخفی کرده ،به مبارزه با اشغالگران می پردازد

کارگردان : روبرت انریکو
تهیه کننده: روبرت انریکو
نویسنده: روبرت انریکو
بازیگران
رومی اشناید