دوره هشتم > سینمایی,

کشتزارهای مرگ

کابوس سقوط پنوم پن پایتخت کامبوج و تسخیر آن به دست نیروهای خمر سرخ در سال 1975 که منجر به هلاک سه میلیون تن کامبوجی شد و مساعی یک خبرنگار برای نجات دستیار کامبوجی خود است .

کارگردان : رولند جافی
تهیه کننده: بروس رابینسون
بازیگران
سام واتر تسون ، هانیگ اس ، جان مالکوویچ ، جولین سنز ، گریک تن