دو کودک ( استیگلیتس وولفیلر ) در جریان جنگ برای آنکه تبعید نشود فرار می کنند و بایک چتر باز سیاه پوست آمریکایی ( کیتز میلر ) روبرو می شوند .چتر باز سیاه پوست برای نجات آنها جان خود را ازدست می دهد .

کارگردان : فراشس اتیگلیتس
تهیه کننده: تریگلا
نویسنده: ایوان ریبیتس
فیلم بردار: رودی واو پوتیتس
طراح صحنه : ایووا شپنستس
بازیگران
جان کیتز میلر ، اولین وولفیلر ، توگو میرا ستیگلیتس