دوره هشتم > سینمایی,

هفت سال در تبت

آلمان 1939 ، هاینریش ها ررما جراجوی اتریشی ، اینگرید همسر باردارش را ترک می کندو با پیتر که یک کوهنورد است و چند تن دیگر ، راهی قله ای در هیمالیا می شود .پس از یک بهمن سنگین کوه پیماییی متوقف می شود و با شروع جنگ جهانی هم ، افراد توسط نیروی نظامی دستگیر و به اردوگاه اسیران جنگی فرستاده می شود .هاینریش در اردوگاه تقاضای طلاق را از همسرش دریافت می کند پس از چندین بار بالاخره موفق به فرار می شود و همراه پیتر بعد از دوسال کوهپیمایی در کوه های هیمالیا با لباس مبدل وارد شهر ی در تبت می شود در انجا ازدواج می کند ، نامه ای از پسر خود دریافتمی کند که می خواهد دیگر با او مکاتبه نکند او دچار افسردگی می شود و به سراغ کاندون راهب می رود رابطه ای بین آن دو شکل می گیرد . نیروهای چین تبت را محاصره می کنند .کاندون به هانریش می فهماند که با ید به نزد پسرش بازگردد و بالاخره در سال 1951 هاینریش پسر خود را می یابد و رابطه ای جدید میان آندو شکل می گیرد.

بازیگران
براد پیت دیوید تیولیس ، ب، د، وونگ ، ماکو ویکتور وونگ