دوره هشتم > سینمایی,

غلاف تمام فلزی

در جریان جنگ آمریکا علیه ویتنام شاهد آمکوزش نظامی جوانان در پادگان خواهیم بود ، افسر مافوق آموزش این جوانان در طی آموزش شخصیت های جدیدی از آنان خلق می کند و جوانان در یک استحاله کامل پس از خرد شدن تبدیل به یک سلاح جنگی بدون روح و عاطفه می شوند .در این میان یکی از سربازان که به دلیل تحقیر شدن بیش از حد به جنون رسیده است ، فرمانده و سپس خود را هدف گلوله قرار می دهد . در ادامه این قصه سلاحهای بی روح و عاطفه عازم ویتنام شدهه و حوادث بعدی بوجود می آید .

بازیگران
ماتیو مدین ، آدام بالتوین ، وینسان دونو فویو ، لی ارمی ،دوریان هیروود ،آرلیس هوارد ،کوین میجر هوارد ،ادواراس ،جان استافورد ، جان تری ،کرک تیلور ، یان تیلور .