دوره هشتم > سینمایی,

نجات سرباز رایان

سروان میلر فرماندهی چرخه ای از ارتش متفقین را به عهده دارد که وظیفه نجات یک سرباز وظیفه به نام رایان را به عهده گرفته ، برادر دیگر رایان در یکی از حملات قبلی ارتش آلمان کشته شده و حالا خود او در خاک فرانسه در پشت جبهه آلمانی ها ناپدید شده و جانش در خطر است . هنگامی کهخ میلر موضوع را در میابد و متوجه می شود که سرباز رایان تنها بازمانده خانواده خود اوست تصمیم می گیرد طی عملیاتی وی را نجات دهد .این تصمیم میلر ، واکنش های گوناگونی از سوی افراد جوخه تحت امرش را شکل می دهد .

کارگردان : استیون اسپیلبرگ
نویسنده: رابردت رادت
فیلم بردار: یانوش کامیسکی
موسیقی : جان ویلیامز
بازیگران
تام هنکس ،ادوارد برتر ، تام سایز مور ،جرمی دینز ،متادیمون .