حنانه دختر دانشجوی دانشکده پزشکی در اثر بمباران شیمیایی بیمارستان توسط دشمن دچار سرطان ریه می شود . اکنون که جنگ به پایان رسیده حنانه سرگرم گذراندن پایان نامه خود در رابطه با ریه وبیماری های مشابه می باشدو..

فیلم بردار: مجید معدنی
صدا بردار: محمد قمی
طراح صحنه : مصطفی یارمحمودی
مدیر تولید : ناصر مجری
جلوه های ویژه : حسن راستگو
موسیقی : سعید شبانی
صدا گذاری و میکس : عباس رستگارپور
بازیگران
فرشته سرابندی