فیلم در مورد تفحص شهدای به جای مانده در مناطق عملیاتی جبهه ها می باشد

کارگردان : مجید مولایی
تدوین: بهروز خباز خوب
فیلم بردار: سعید مهمانچی – علی قاسمی
صدا بردار: امیر خانی
مدیر تولید : حمیدرضا یعقوبی
بازیگران