دوره هفتم > کوتاه داستانی,

پیرمرد و زمین

پیرمردی که تنها فرزندش شهید شده ، هر روز باتفاق همسرش با زحمت بسیار راهی مزرعه می شود وبا سختی کارها را انجام می دهند . در نهایت رزمنده ای به کمک آنها می آید و...

فیلم بردار: غلامی
صدا بردار: مجتبی میر طهماسب
طراح صحنه : بهروز طلایی
طراح لباس : نامور
مدیر تولید : نادر هشامی
موسیقی : سعید شبانی
بازیگران
مهدی فقیه – فریده سپاه منصور