بدرقه رزمندهای توسط خانواده اش به جبهه وسرانجام بازگشت پیروزمندانه آن

کارگردان : غلامرضا حیدری
تهیه کننده: ذوب آهن اصفهان
نویسنده: غلامرضا حیدری
تدوین: علیرضا بختیان
جلوه های ویژه : اکبر اصفهانی
صدا گذاری و میکس : غلامرضا حیدری
بازیگران