دوره هفتم > کوتاه داستانی,

بچه های شلمچه

روزنامه نگار جوانی درصدد جمع آوری خاطرات خواهرزاده شهیدش است و..

فیلم بردار: مسعود امینی
صدا بردار: رحیم قاسم زاده
مدیر تولید : فرهاد ناصر ترابی
بازیگران
سیدرضی محمودی – علی اکبر مسافر آستانه