دوره هفتم جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

زمان برگزاری : 31 شهریور - 5 مهر 1377

دبیر جشنواره : محمدرضا شرف‌‌الدین‌‌

بخشهای دوره هفتم جشنواره بین المللی فیلم مقاومت