دوره چهارم جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

زمان برگزاری : 30 شهریور- 3 مهر 1371

دبیر جشنواره : رامین احمدی‌

بخشهای دوره چهارم جشنواره بین المللی فیلم مقاومت