دوره دوم جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

زمان برگزاری : 31 شهریور- 10مهرماه 1366

دبیر جشنواره : حسین وخشوری

بخشهای دوره دوم جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

 
عنوان بخش تعدادآثار
سینمای ایران - مستند1