دوره اول جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

زمان برگزاری : 31 شهریور تا 6 مهرماه 1362

دبیر جشنواره : حسین وخشوری

بخشهای دوره اول جشنواره بین المللی فیلم مقاومت