تقویم شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

الف ـ بخش‌های «مدافعان سلامت»، «جشنواره جشنواره ها»، و انتخاب استانی بخش «فیلمسازان بسیجی»

انتشار فراخوان:

سه شنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹

شروع ثبت :

سه شنبه ۲۰ خردادماه ۱۳۹۹

آخرین مهلت ارسال آثار :

پنجشنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۹

زمان اعلام آثار پذیرفته شده

چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹

برگزاری مراسم :

هفته بزرگداشت دفاع مقدس
(۳۱ شهریورماه تا ۶ مهرماه ۱۳۹۹)

ب ـ بخشهای «اصلی»: سینمای ایران و جهان، «سیدالشهدای مقاومت»، «روایت قلم»، «نقد، پژوهش، تحلیل»،

انتشار فراخوان:

سه شنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹

شروع ثبت :

سه شنبه ۲۰ خردادماه ۱۳۹۹

آخرین مهلت ارسال آثار :

شنبه ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

زمان اعلام آثار پذیرفته شده

دوشنبه ۵ آبان ماه ۱۳۹۹

برگزاری مراسم :

هفته بسیج (۱ تا ۷ آذرماه ۱۳۹۹)