برگزیدگان دوره شانزدهم

مدافعان سلامت

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین پویانمایی بخش مدافعان سلامت اهدا گردید به آقای "آرجون موخرجی" از کشور هند تهیه کننده و کارگردان پویانمایی "The Saviour" (مُنجی)

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین موشن گرافیک بخش مدافعان سلامت اهدا گردید به آقای «پویا رئیسی» تهیه کننده «مجموعه موشن گرافیک کرونا»

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین نماهنگ مدافعان سلامت اهدا گردید به آقای «مهاجر توحیدپرست» تهیه کننده نماهنگ « یه روزی دوباره»  

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین فیلم کوتاه داستانی بخش مدافعان سلامت اهدا گردید به آقای «محسن مشرقی» تهیه کننده فیلم کوتاه "ملاقات آخر"

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین مستند کوتاه بخش مدافعان سلامت اهدا گردید به آقای « امیرحسین میرصابری» برای فیلم مستند کوتاه « در خلوت شب»

جشنواره جشنواره ها

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین فیلم سینمایی بخش جشنواره جشنواره ها اهدا گردید به آقای «منوچهر محمدی» تهیه کننده فیلم سینمایی  «بازمانده»

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین فیلم مستند بلند بخش جشنواره جشنواره ها اهدا گردید به آقای «مرتضی شعبانی» تهیه کننده فیلم « زنانی با گوشواره های باروتی»

دیپلم افتخار جشنواره اهدا گردید به « مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی»

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین فیلم مستند کوتاه بخش جشنواره جشنواره ها اهدا گردید به آقای «عباس ایمانیان» تهیه کننده فیلم مستند کوتاه  «نامه­ای از دمشق »

 دیپلم افتخار جشنواره اهدا گردید به «صدا و سیمای مرکز استان سمنان»

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین فیلم کوتاه داستانی بخش جشنواره جشنواره ها اهدا گردید به آقای «عمار خطی» تهیه کننده فیلم کوتاه «تمام مریم ها»

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین نماهنگ بخش جشنواره جشنواره ها اهدا گردید به آقای «فرید فرخنده کیش» تهیه کننده نماهنگ  «حلول »

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین پویانمایی بخش جشنواره جشنواره ها اهدا گردید  به آقای «امیر مهران» تهیه کننده فیلم پویانمایی  «شهر خاموش»

مسابقه اصلی

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین فیلم سینمایی در بخش اصلی مسابقه اهداء گردید به آقای « محمدحسین قاسمی» تهیه کننده فیلم «شبی که ماه کامل گردید»

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین کارگردانی فیلم سینمایی در بخش اصلی مسابقه اهداء گردید به آقای«ابراهیم حاتمی­کیا» کارگردان فیلم «خروج »

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین فیلمنامه سینمایی در بخش اصلی مسابقه اهداء گردید به آقای« مهدی جعفری» نویسنده فیلم «23 نفر »

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین فیلم تله در بخش اصلی مسابقه اهداء گردید به خانم « عفت صوفی» تهیه کننده فیلم «ریشه­ها»

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین کارگردانی تله در بخش اصلی مسابقه اهداء گردید به آقای « خیرا... تقیانی­پور» کارگردان فیلم «اینجا خانه من است»

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین فیلمنامه تله در بخش اصلی مسابقه اهداء گردید به آقای « صابر ا...دادیان»  نویسنده فیلم «مدیترانه »

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین فیلم مستند بلند در بخش اصلی مسابقه اهداء گردید به آقای « مرتضی شعبانی» تهیه کننده فیلم مستند کوتاه «خاطرات بادیه»

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین کارگردانی فیلم مستند بلند در بخش اصلی مسابقه اهداء گردید بهآقای « بهروز نورانی­پور» کارگردان فیلم «فرزندان شب »

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین تحقیق و پژوهش مستند بلند در بخش اصلی مسابقه اهداء گردید به آقای « سیدمصطفی حسینی» پژوهشگر فیلم « مهدیِ عراقی رو، بکش »

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین فیلم مستند کوتاه در بخش اصلی مسابقه اهداء گردید به آقای « سیدرضا صافی» تهیه کننده فیلم مستند کوتاه «سیروس»

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین کارگردانی فیلم مستند کوتاه در بخش اصلی مسابقه اهداء گردید به آقای « حسین همایونفر» کارگردان فیلم «و تن من »

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین تحقیق و پژوهش مستند کوتاه در بخش اصلی مسابقه اهداء گردید به آقایان « Georgi Kozhuharov و  Rumyana Hristova-  (جورجی کوزوراف و رومیانا روستُوا) پژوهشگران فیلم مستند  «-The Invisible Island Socotra »

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین فیلم کوتاه داستانی در بخش اصلی مسابقه اهداء گردید به آقای « مجتبی اسپنانی و انجمن سینمای جوانان ایران» تهیه کننده فیلم «از طرف لیلا»

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین کارگردانی کوتاه داستانی در بخش اصلی مسابقه اهداء گردید به آقای « سیدسجاد قافله­باشی» کارگردان فیلم «ماکاروف »

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین فیلمنامه کوتاه داستانی در بخش اصلی مسابقه اهداء گردید به آقای«Iskandar Usmonov (اسکندر آسمانف)» نویسنده  فیلم « On the border (در مرز)»

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین فیلم پویانمایی در بخش اصلی مسابقه اهداء گردید به آقای « Bruno Caetan(برونو کاتانو)» تهیه کننده فیلم پویانما The Peculiar Crime of Oddball Mr Jay(جنایت ویژه غیرمعمول آقای جی)»

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین فیلمنامه پویانمایی در بخش اصلی مسابقه اهداء گردید به خانم «حنانه واحدی» نویسنده فیلم پویانمایی  « وقتی پروانه ها دستخوش جریان باد میشوند »

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین نماهنگ در بخش اصلی مسابقه اهداء گردید به خانم «ریحانه مشهدی­ابراهیم» تهیه کننده نماهنگ  « پرواز خاموش »

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین کارگردانی نماهنگ در بخش اصلی مسابقه اهداء گردید به آقای « سیدداوود احمدی» کارگردان فیلم «خونه ملت »

جایزه ویژه هیأت داوران: برای دریافت تندیس، دیپلم افتخار و جایزه نقدی در بخش اصلی مسابقه اهداء گردید به آقای « مهرداد خوشبخت» کارگردان فیلم «آبادان یازده 60 »

فیلمسازان بسیجی

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین نماهنگ در بخش فیلمسازان بسیجی اهداء گردید به آقای«مرتضی مقدس» تهیه کننده نماهنگ « یادها»، تولید شده دربسیج صداوسیمای مرکزاستان آذربایجان شرقی

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین پویانمایی در بخش فیلمسازان بسیجی اهداء گردید  به آقای« برزان رستمی» تهیه کننده فیلم پویانمایی  «بالانس( تعادل)»

تندیس جشنواره و دیپلم افتخاربه همراه جایزه نقدی بهترین فیلم کوتاه داستانی در بخش فیلمسازان بسیجی اهداء گردید به آقای « زانیار لطفی­» تهیه کننده فیلم کوتاه داستانی «نَهَست » ، تولید شده درحوزه هنری استان کردستان و معاونت سیمای مرکزصداوسیمای استان کردستان

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین فیلمنامه بخش فیلمسازان بسیجی اهداء گردید به آقای «مرتضی پژوهان » نویسنده فیلمنامه « گودال»

با تقدیر از مستند «خاطرات بادیه» تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین فیلم مستند کوتاه در بخش فیلمسازان بسیجی اهداء گردید به آقای « قدرت باقری» تهیه کننده فیلم مستند کوتاه  «چمر سرباز » ، تولید شده درصداوسیمای مرکزاستان ایلام

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین فیلم تله بخش در بخش فیلمسازان بسیجی اهداء گردید به خانم « عفت صوفی» تهیه کننده فیلم «ریشه­ها» ، تولید شده درصداوسیمای مرکزاستان گیلان شبکه باران

سیدالشهداء مقاومت

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین فیلم کوتاه داستانی در بخش سیدالشهداء مقاومت اهداء گردید به آقای «سجاد اسماعیل بیگی » تهیه کننده فیلم کوتاه «ناجی »

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین فیلمنامه کوتاه داستانی در بخش سیدالشهداء مقاومت اهداء گردید به آقای «حسن نجفی» تهیه کننده فیلم کوتاه «باغ بهشت »

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین فیلم مستند کوتاه در بخش سیدالشهداء مقاومت اهداء گردید به آقای « محمدمهدی خالقی» تهیه کننده فیلم مستند کوتاه  « نه کوچک، نه بزرگ »

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین نماهنگ در بخش سیدالشهداء مقاومت اهداء گردید به آقای« صادق روشن» تهیه کننده نماهنگ  « بَزک»

روایت قلم

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین فیلمنامه کوتاه داستانی در بخش روایت قلم اهداء گردید به آقای « محسن غضنفری» نویسنده فیلمنامه کوتاه «رویاها

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین فیلمنامه تله در بخش روایت قلم اهداء گردید به خانم « مریم محمدی» نویسنده فیلمنامه تله « اون باباي من نيست »

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین فیلمنامه اقتباسی در بخش روایت قلم اهداء گردید به خانم « نوشا عبداله­زاده» نویسنده فیلمنامه تله « هستی »

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین فیلمنامه سینمایی در بخش روایت قلم اهداء گردید به آقایان « داود جلیلی»  و « محسن غضنفری» نویسنده­گان فیلمنامه سینمایی « سه چهارم جنگ»

نقد، تحلیل و پژوهش

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار:: به همراه جایزه نقدی بهترین نقد و تحلیل در بخش نقد و بررسی، تجزیه و تحلیل و تحقیق و پژوهش اهداء گردید به خانم « رعنا کوهوند» نویسنده نقد و تحلیل « نقد فیلم دیوانه از قفس پرید از منظر شیوه روایت »

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: به همراه جایزه نقدی بهترین تحقیق و پژوهش در بخش نقد و بررسی، تجزیه و تحلیل و تحقیق و پژوهش اهداء گردید به آقای «میثم فرخی» و خانم « رویا قلخان»  برای تحقیق و پژوهش «بازنمایی نقش مادران شهدای مفقود الاثر در سینمای دفاع مقدس(مورد مطالعه: فیلم­های شیار 143 و بوسیدن روی ماه)»

فیلم به معنای مطلق

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار:: به همراه جایزه نقدی بهترین فیلم به معنای مطلق اهداء گردید به آقای « عباس ایمانیان» تهیه کننده فیلم مستند کوتاه «نامه­ای از دمشق »