دوره چهاردهم

سینمایی

هئیت انتخاب

شهاب اسفندیاری

مستندساز، استاد دانشگاه و پژوهشگر فرهنگی

بهمن حبشی

محقق و پژوهشگر

سعید مستغاثی

مستندساز ، مدرس و منتقد سینمایی