دوره چهاردهم

مستند

هئیت انتخاب

محمّد طیّب

نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان

شفیع آقامحمدیان

نویسنده و کارگردان

مهدی همایونفر

تهیه کننده