دوره دوم

سینمایی

هئیت داوران

محمدرضا اسلاملو

کارگردان

اکبر اورعی

کمال تبریزی

نویسنده و کارگردان

سعید حاجی‌میری

نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده

حسین حقیقی

 
 

محمد داودی

احمد گرشاسبی

کارگردان

هئیت انتخاب

اکبر اورعی

جمال شورجه

کارگردان

محمد فراهانی