دوره سوم

سینمایی

هئیت داوران

عبداله اسفندیاری

کارشناس فرهنگی

محمد داودی

مرتضی سرهنگی

نویسنده

سعید صادقی

گرافیست و کاریکاتوریست

منوچهر عسگری‌نسب

کارگردان

هئیت انتخاب

حمید خاکبازان

کارشناس فرهنگی

محمدمهدی عسگرپور

کارگردان

عبدالرسول گلبن‌حقیقی

تهیه کننده و کاگردان