دوره چهارم

عکس

هئیت داوران

سعید صادقی

گرافیست و کاریکاتوریست

جاسم غضبان‌پور

عکاس

محمود کلاری

مدیر فیلمبرداری