دوره چهارم

سینمایی ویدئویی

هئیت داوران

محمدحسین حقیقی

نویسنده، کارگردان و تهیه کننده

محمدمهدی دادگو

تهیه کننده

فریدون شهبازیان

آهنگساز

مهدی فریدزاده

کارشناس فرهنگی

تورج منصوری

مدیر فیلمبرداری، تهیه کننده و تدوینگر

 
 

داریوش مؤدبیان

نویسنده و کارگردان

هئیت انتخاب

حسین پاکدل

نویسنده و تهیه کننده

شهرام قاسمی

منصور عارفی

دستیار کارگردان