دوره سیزدهم

سینمایی

هئیت داوران

سیدناصر هاشم‌زاده

فیلمنامه نویس

یداله صمدی

کارگردان

پرویز شیخ‌طادی

کارگردان

محمدرضا شرف‌الدین

تهیه کننده

محمدحسین حقیقی

کارگردان

 
 

محمد بزرگ‌نیا

کارگردان و تهیه‌کننده

بهروز اثباتی

کارگردان و تهیه‌کننده

بهروز اثباتی

فرمانده قرارگاه فضای مجازی ستاد کل نیروهای مسلح

هئیت انتخاب

حبیب‌اله کاسه‌ساز

کارگردان، تهیه کننده

پرویز شیخ‌طادی

کارگردان و نمایشنامه‌نویس

علی شاه‌حاتمی

کارگردان و نمایشنامه‌نویس

پوران درخشنده

نویسنده، تهیه کننده و کارگردان

بهروز اثباتی

فرمانده قرارگاه فضای مجازی ستاد کل نیروهای مسلح