دوره پنجم

کوتاه داستانی

هئیت داوران

مهدی همایونفر

تهیه کننده

محمدمهدی عسگرپور

کارگردان

نادر طالب‌زاده

کارشناس فرهنگی

سیدنورالدین حجازی

تهیه کننده

محمود ارژمند

کارشناس فرهنگی