دوره پنجم

برنامه‌های تلویزیونی

هئیت داوران

محمود ارژمند

کارشناس فرهنگی

سیدنورالدین حجازی

تهیه کننده

نادر طالب‌زاده

کارشناس فرهنگی

محمدمهدی عسگرپور

کارگردان

مهدی همایونفر

تهیه کننده